Suudmete piirangualad

Juuresolevad skeemid on uuendamisel, seni palun järgida Kalapüügieeskirja lisas olevaid koordinaate

Hiiumaa vooluveekogud, mille suudmele lähemal kui 500 m meres on kalapüük keelatud 1. märtsist 31. maini 

Kalapüügieeskirja lisa 8

Avajõgi (Väljasoo kraav)

Avajõgi (Väljasoo kraav)

Jausa jõgi (oja)

Jausa jõgi

Jõeranna jõgi (oja)

Jõeranna jõgi

Kõlu jõgi (Partsi oja)

Kõlu jõgi (Partsi oja)

Leetselja peakraav

 

Leetselja pkr

Liivajõgi (Kärdla oja) ja Nuutri jõgi

Liivajõgi ja Nuutri jõgi

Luguse jõgi

Luidja jõgi (oja)

Ollima jõrgi (kraav)

Raudsilm

Suuremõisa jõgi

Tareste jõgi

Tülli (Prassi) kraav

Hiiumaa vooluveekogud, mille suudmele lähemal kui 500 m meres on kalapüük keelatud 15. augustist 31. detsembrini

Kalapüügieeskirja lisa 7

Hiiumaa vooluveekogud, mille suudmele lähemal kui 500 m meres on kalapüük keelatud 1. septembrist 30. novembrini

Kalapüügieeskirja lisa 9

Liivajõgi (Kärdla oja) ja Nuutri jõgi

Poama jõgi (oja)