Hiiumaa kalandusstrateegia ootab ettepanekuid

11. jaanuaril toimus Hiiumaa kalandusstrateegia tutvustusseminar, kus tutvustati strateegia koostamise protsessi, tehtud SWOT ja TOWS analüüsi, planeeritavaid eesmärke ja nende mõõdikuid ning hindamiskriteeriume ja rahastamiskava. Ühtlasi anti ülevaade planeeritavast toetustaotluste menetlemise ja hindamise korrast. Lepiti kokku, et kirjalikud ettepanekud strateegiasse ja menetlemise ja hindamise korda on oodatud kuni 26. jaanuarini e-postiaadressil info@hiiukala.org. Strateegia vastuvõtmine on planeeritud Hiiukala üldkoosolekul 1. veebruaril.

Seminari ettekanne strateegia tutvustamiseks
Seminari ettekanne toetustaotluste menetlemise ja hindamise korrast
Strateegia kavand .doc failina
Menetlemise ja hindamise korra kavand .doc failina