Üldkoosolek N 1. veebruaril kell 18 Kärdla koolis

MTÜ Hiiukala üldkoosolek toimub neljapäeval 1. veebruaril kell 18:00 uues Kärdla kooli hoones Uus tn 4

Päevakord

  1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine. Koosoleku päevakorra kinnitamine.
  2. Hiiumaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2023-2030 tutvustamine ja kinnitamine.
  3. Projektitoetuse taotluse menetlemise ja hindamise korra tutvustamine ja kinnitamine.
  4. Taotlusvooru toimumise aja ja tegevussuundade eelarve kinnitamine.
  5. Hindamiskomisjoni liikmete valimine.
  6. Liikmemaksu suuruse kehtestamine.
  7. Juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete tasud.
  8. Muud küsimused.

Päevakorra punkte puudutavad materjalid on kättesaadavad kodulehel. Muudatus- või parandusettepanekuid ning ettepanekuid hindamiskomisjoni liikmete osas ootame hiljemalt 26. jaanuarini 2024 info@hiiukala.org.

Kõigi liikmete osalemine on oluline. Vajadusel volitada kedagi enda eest osalema. Volikirja näidise saad alla laadida siit.