Hindamiskomisjoni koosseis 2024-2025:

Kauri Kiivramees
Martin Lauri
Jüri Lauter
Monika Pihlak
Tarmo Rajang
Jaak-Velori Sadul
Aivi Telvik
Heleri Uus
Tõnis Villmäe
Toomas Vikerpuur

Hindamiskomisjoni liikmete valimise põhimõtted 01.02.2024 üldkoosolekul
Hindamiskomisjoni valinud 01.02.2024 üldkoosoleku protokoll