Events

MTÜ Hiiukala õppereis Ölandi saarele ja Karlskrona piirkonda 30.04-05.05.2009

PÄEVAKAVA

N 30.04

12.30 Praam Heltermaa-Rohuküla

14.00 Buss Rohukülast

17.00 Kogunemine D-terminalis

18.00 Baltic Princess Tallinn-Stockholm

R 01.05

8.00 Hommikusöök laevas

10.00 Jõudmine Stockholmi Värtahamneni sadamasse

13.00 Lõunasöök Ringarumis

17.00 Jõudmine Borgholmi, majutus Villa Ingrid

L 02.05

7.30 Hommikusöök

8.00 Kohtumine Seppo Ekelundiga. Borgholmi loss

9.00 Borgensi toidutöötlustehas

11.00 Kohtumine Böda sadamas Tore Johnssoniga (Rootsi kalandusliidu asepresident)

12.00 Lõuna

14.00 Byxelkroki sadam

15.00 Karehamn. Ölandi suurim kalasadam. Kalapood

P 3.05

7.30 Hommikusöök

9.00 Sõit Karlskronasse, kalapood ja kalatööstus. Kohtumine Jaan Kammiga.

E 4.05

8.00 Sõit Stockholmi poole

13.00 Lõuna Ringarumis

14.00 Sõit jätkub

15.45 Kogunemine Värtahamneni sadamas

17.45 Väljumine M/S Victoria Stockholm-Tallinn. Õhtusöök laevas

T 5.05

8.00 Hommikusöök laevas

10.00 Jõudmine Tallinna D-Terminali

14.30 Praam Rohuküla-Heltermaa

KAJASTUS:

Hiiu Leht: “Kuda iidlased käisid Ölandi meeste tursapüüki kaemas” 15.05.2009

Kalamehed ütlesid, et rääkigu ma ära kõik nii nagu oli.

Oli aga nii, et MTÜ Hiiukala liikmed otsustasid tänavu maipühade aegu teha õppereisi Rootsi kuningriiki. Sihtkohaks Ölandi saar ja Karlskrona. Mõlemad päevatee kaugusel pealinnast. Aga ei olnud see niisama lõbureis meil, vaid läksime Rootsi kolleegidelt tarkust saama. Ja seda saime ka.

Lisaks tarkusele nägime ka lollusi, mis neil juba korda saadet ja meid ehk ainult ees ootavad. Ütlen kohe ette ära, et kõik toimus tänu lahkele Euroopa Kalandusfondile, mis meie reisi toetas ja bussijuhile, kes meid päevast päeva sõidutas.

Esiteks käisime kaemas Rootsimaa kõige suuremat Borgensi nimelist seenetehast, kus muuhulgas ka suppe tehti. Selgus, et seened ja kalad on üpris sarnased elukad, hoolimata sellest, et ühed muudkui ringi ujuvad ja teised ühe paiga peal seisavad. Igatahes masinad olid neil üpris sobilikud ka kala purki ajamiseks, aga nemad tegid muudkui seenekonserve, mis üldse nii hästi süüa ei aitanud. Tublid mehed ikka, kui on mõistust kõik hiinlaste, poolakate ja rootslaste endi seened üheks supiks keeta ja selle eest raha ka veel saada.

Seejärel viis giid Seppo Ekelund meid Böda sadamasse kohtuma Tore Johnssoniga, kes on Rootsimaa kalandusliidu asepresident ja Ölandi kalaliidus ka tähtis mees. Saime tema käest kuulda, kuidas Rootsi Looduse fond olla kodumaise tursa punasesse raamatusse pistnud ja loodusesõbrad Rootsi inimesed seda enam ei ostvat. Selle asemel söövat Norra turska ja koduvete tursk rändab prantslaste maale söögiks. Angerjajutu peale hakkas Tore suu suitsema ja varsti oligi aeg hüvasti jätta.

Pärast sai käidud veel õite mitmes sadamas, kalapoes ja Karehamni sadamamuuseumis vaatamas, kuidas seal asjad käivad. Ja kui Leho ja Seppo olid soorätsu ära näinud võis juba päeva lõppenuks lugeda.

Teisel päeval sai käidud Karlskronas Kammi Jaani tegemisi vaatamas ja enne seda veel ühes kalapoes, milles ka kala suitsutati. Suitsutusahjud olid seal uhked. Iseäranis austusväärne oli üpris
nõgise olemisega vana ahi aastast 1930, kus läikiva olekuga laik ukse peal andis aimu temperatuuri mõõtmisest.

Kammi Jaan olla poolenisti Hiiumaa mees ja rääkis päris head eesti keelt. Pajatas meile, kuidas nende kandis kalaühistud toimivad. Näituseks Karlskronas olla kalameestel oma ühistu, mis kalameestelt kõik kala kokku ostab ja siis sellega edasi toimetab. Aga kuna ühistu kuuluvat kalameestele endile, siis saavad muist kasust omavahel ära jagada. Ölandil seevastu kalameeste ühistu muretseb näiteks transpordi, et kõik kala Karlskronasse vedada, aga sellega pidada ka muret olema rohkem kui küll. Seega Hiiumaal veel mõtlemist on: mismoodi siin asju korraldada.

Jah, ja loodame, et neist ringidest ümber risti ja müntidest Sikehamni sadamas oli kasu, ja et ikka kalaõnne on. Siinjuures aitäh Seppo Ekelundile ja Jaan Kammile, kes me reisi asjalikuks aitasid teha.

Reisil käisid MTÜ Hiiukala liikmed: Heino Kalmus, Tõnis Berkmann, Imre Kivi, Toivo Jõhvik, Tarmo Rajang, Indrek Kääramees, Alar Kääramees, Ivo Põldveer, Leho Aaslaid, Veiko Roosimäe, Harry Aron, Ago Huuk, Marko Pruul ja Raivo Leht ning tegevjuht Tuuli Tammla.

Tuuli Tammla
MTÜ Hiiukala tegevjuht

Penijõe Keskkonnaameti kontoris

Traditsiooniline avatud kalasadamate päev Naistlaiu sadamas ja teistes Hiiumaa sadamates.

https://agri.ee/avatud-kalasadamate-paev

Rannikumere kalurite esindajate kohtumine keskkonnaminister Madis Kallasega hotellis Euroopa

MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEK toimub neljapäeval, 24. novembril kell 18.00 elamuskeskuses Tuuletorn (Mäe 4 Käina) 

PÄEVAKORRAS

 • Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine.
 • Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine. Kasutades projektitoetustest ülejäänud (tagasi tulnud või odavnemiste arvel tekkinud) vahendeid muutuvad strateegia finantsplaanis tegevussuundade vahelised proportsioonid. Antud muudatusega korrigeeritakse strateegia lõplikku tegevussuundade vahelist jaotust. Täpsed summad ning proportsioonid arvestatakse üldkoosoleku kuupäeva seisuga selleks hetkeks vabanenud vahendite arvelt.
 • 2022. aasta rakenduskava muutmine. Seoses finantsperioodi lõpuga ja asjaoluga, et enam taotlusvoore korraldada ei saa, kuid saab esitada koostööprojekte, suurendatakse koostööprojektide eelarvet projektitoetustest ülejäänud (tagasi tulnud või odavnemiste arvel tekkinud) vahendite arvelt. Täpne summa arvestatakse üldkoosoleku kuupäeva seisuga selleks hetkeks vabanenud vahendite arvelt. Samuti täpsustatakse 2022 lõpus esitatavaid koostööprojekte.
 • Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasude kinnitamine 2023. aastaks.
 • Ülevaade järgmise perioodi strateegia koostamisest. Strateegia koostamise hetkeseis, tehtud ja planeeritavad tegevused sh strateegia planeeritav vastuvõtmise ajakava, uue perioodi meetmed ja meetme määrus nii palju kui üldkoosoleku ajal teada on.
 • Muud küsimused
 • Soovijatel võimalik tutvuda Tuuletorni ekspositsiooniga

Kõigi liikmete osalemine on oluline! Vajadusel on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikirja näidis (.doc) alla laadimiseks.

MTÜ Hiiukala koostöös Seikluspunkt MTÜ-ga korraldab sügisesel koolivaheajal Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toel kalandusteemalise koolituse 8–13-aastastele lastele. Kohti on 20, ning registreerimine toimub “kes ees see mees” põhimõttel. Paneme kirja ka väikese varunimekirja, kui peaks tulema äraütlemisi. Eelistatud on Hiiumaa kohalikud lapsed, vabade kohtade olemasolul saavad osaleda ka lapsed väljaspoolt. Omaosaluse summa on 20 eurot lapse kohta. Tasumine toimub arve alusel, mis saadetakse lapsevanema e-postile. Registreerumisel kogutavat infot kasutatakse vaid laagri korraldamiseks. Info Ulvi Samm tel 5078477. Registreerumine on lõppenud. 

Traditsiooniline Hiiukala aasta alguse seminar, kus võetakse möödunud aasta kokku ja tehakse plaane alanud aastaks, toimub Sõru puhkemajas 6. jaanuaril kell 18.00. Registreerimine avatakse detsembris.

Tavaks saanud iga-aastasel talveseminaril võetakse kokku kalanduse piirkondlike algatusrühmade lõppeva aasta tegemised, antakse ülevaade edukogemustest ja väljakutsetest.
Seminari üheks võtmekohaks on strateegiate koostamine uueks eelarveperioodiks kalanduspiirkondade vaates.

Osalema on oodatud algatusrühmade eestvedajad (igast piirkonnast kuni neli osalejat), Maaeluministeeriumi, Keskkonnaameti, PRIA ja kalanduse teabekeskuse esindajad.
Osalemine on kutsetega.

Ajakava on täpsustamisel.


Eelkirjapanek 23. novembri kella 12ks:

Erko Veltson
kalandusspetsialist
erko.veltson@ut.ee

Ürituse info: https://kalateave.ee/et/2-uncategorised/10016-kalanduse-teabekeskus-algatusruhmade-talveseminar-1-2-detsembril-parnus-eelkirjapanek-23-11ks

Hiiumaa visiidil oleva keskkonnaministri kohtumine Hiiumaa kaluritega Naistlaiu sadamas

Hiiumaa Arenduskeskus ja Hiiumaa Ettevõtjate Liit jätkavad vestlusõhtute sarjaga. 22. septembril Orjaku sadamas kell 18.00 algava vestlusõhtu teemaks on kalandus.

Mida oleme minevikust õppinud ning milline on kalanduse tulevik, kas tööstuslik kala püüdmine ja tootmine on Hiiumaalt lõplikult kadunud ning suureneb väiksemas mahus hobi- ja rannakalandus, millised on võimalused valdkonna mitmekesistamiseks, milliseid võimalusi või ohte sisaldab meid ümbritsev Läänemeri ning kuivõrd on valdkonna areng ja selles tegutsejad seotud nii valdkondlike kvootide, riiklike määruste kui globaalsete kliima- ja majandushoovustega – kõike seda ja rohkemgi veel uurime valdkonnaga seotud ettevõtjatelt.

𝗣𝗮𝗻𝗲𝗲𝗹𝘃𝗲𝘀𝘁𝗹𝘂𝘀𝗲𝘀 𝗼𝘀𝗮𝗹𝗲𝘃𝗮𝗱:

 • Imre Kivi – Stonefish OÜ juhataja
 • Tanel Esta – Hiiu Kalur AS juhatuse liige
 • Indrek Kääramees – Orjaku rannakalur
 • Hanno Kask – ajakiri “Kalastaja” väljaandja

Vestlusõhtut juhib Hiiumaa Ettevõtjate Liidu liige Arno Kuusk. 

Veslusõhtu on järelvaadatav Youtube keskkonnas

Hiiumaa Arenduskeskus ja Hiiumaa Ettevõtjate Liit lükkasid veebruaris käima igakuised ettevõtluse vestlusõhtud, et tuua fookusesse kodusaare majanduskeskkond ja siin tegutsevad ettevõtjad.
Igal vestlusõhtul keskendutakse ühele Hiiumaa ettevõtlusvaldkonnale ning tutvustakse läbi paneelvestluse formaadi kõikidele huvilistele selle hetkeolukorda, tulevikuperspektiive ning murekohti.

Lisainfo: Angela Koit, tel 5041337, e-post angela.koit@hiiumaa.ee<br>Vestlusõhtu toimumist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Tuulekala festivali korraldatakse mai viimasel laupäeval kevadeti Läänemerre kudema tuleva tuulehaugi auks, mida hiidlased hellitavalt tuulekalaks kutsuvad, sest saabub ta ikka kevadeti edelatuultega. See pikanokaline ja roheliste luudega kala on kohalike hulgas väga hinnatud ning lahkelt jagatakse armastust selle kala vastu ka külalistega.

Festivali olulise osa moodustab tuulekala trollinguvõistlus, mis on toimunud juba 12 aastat ning on osavõtjate arvu poolest suurim harrastuskalastajate sündmus Eestis. Kalamaitse saab suhu samal ajal toimuval laadal, kus pakutakse kõiksugu kohalikke kalahõrgutisi. Ei puudu ka toredad esinejad ning töötoad. Tegevust jagub kogu perele.

Virumaa parimate projektinäidete külastus 27.-29. septembril.

Esialgne päevakava

Teisipäev 27. september

6.30 Heltermaa– Rohuküla praam

 • Käsmu meremuuseum, Käsmu pood,  Käsmu kalurid OÜ –  kalaköögi rajamine, push-up mõrrad, hülgepeletid
 • Ligedama Wabatalu OÜ Koljaku küla: mitmekesistamise projektinäide – puidutöökoda
 • Võsu sadam, Virumaa Rannakalurite ühingu kontor
 • Kalarand OÜ Eisma küla – mitmekesistamise projektinäide
 • Olavi Kasemaa FIE – kalatöötlemise projektinäide
 • Karepa sadam

Lõuna Altja kõrtsis

 • Randlased OÜ Liimala küla – mitmekesistamine, töötlemine

Õhtusöök Tulivee restoranis Liimalas

Majutus Narva-Jõesuu Meresuu spas

Kolmapäev 28. september

Hommikusöök

Lõunasöök Toila mererestos

Õhtusöök hotelli restoranis Meloodia

Neljapäev 29. september

Hommikusöök hotellis

Lõuna Ro-ro restos Narvas

Tagasisõit Rohukülla

19.00 Rohuküla-Heltermaa praam

6. septembril 2022 asustati Pühalepa osavalla ja MTÜ Hiiukala koostöös Allika, Kiriku, Kukka ja Soonlepa lahte kokku 293,92 kg ehk ca 73 480 angerjamaimu. Angerjad jõudsid Hiiumaale Hollandist. 

Angerjamaimud toimetas Hiiumaale OÜ BM Trade – tuntud kui Viiratsi Angerjafarm. Ettevõtte juhatuse liige Ingvar Markuse sõnul on tegemist selle aasta jaanuaris Euroopa rannikult püütud angerjamaimudega. Nende täpset vanust juhatuse liige öelda ei osanud, sest pole teada, kui kaua toimub maimude ränne Sargasso merest Euroopa rannikule. Markuse sõnul jääb see aga kuskile ühe kuni kolme aasta kanti. “Meie rannikumeres elavad angerjad seitse kuni kaheksa aastat, seejärel on nad kudemisküpsed siirdumiseks Sargasso merre.  

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo vee-elustiku vanemspetsialist Märt Keskküla ütles, et Allika, Kiriku, Kukka ja Soonlepa lahed valiti välja koostöös Keskkonnaameti ja teadlastega: “Need on täpselt angerjale sobilikud siselahed, kuhu nad talvituma saavad jääda. Oluline argument oli ka see, et kormorane poleks.” 

Angerjamaime asustati Hiiumaale viimati mitukümmend aastat tagasi. MTÜ Hiiukala tegevjuht Tuuli Tammla ütles, et ilmselt jääb eilne asustamine ka viimaseks, sest angerjas on äärmiselt ohustatud ja väljasuremisäärel liik ning tema kaitsmiseks kasutatakse edaspidi radikaalsemaid meetmeid.  

Projekti “Angerjamaimude asustamine Hiiumaa rannikumerre” projektijuht oli Pühalepa osavalla vanem Liili Eller. Projekti rahastati Euroopa Merendus ja Kalandusfondi kalanduspiirkondade projektitoetuse meetmest kalaliigi eksperimentaalse asustamise tegevussuunast läbi MTÜ Hiiukala. Projekti maksumus oli 78 200 eurot.  

Samal teemal

09.09.22 Hiiu Lehes “Karu tuli ujudes, angerjad praamiga”

07.09.22 ERR “Suursaarte rannikule asustati 150 000 angerjamaimu”

Koolituse keskmes on piirkonna arengut ning meetmete ja strateegiate eelisteemasid toetavate hindamiskriteeriumite väljatöötamine kalanduspiirkondade rahastustaotluste hindamiseks. Koolitusel tuuakse asjakohaseid näiteid olemasolevate hindamiskriteeriumite toimimisest ja kitsaskohtadest, ärgitamaks mõtlema „raamidest välja”; arutletakse hindamiskriteeriumide üldise arusaadavuse, paremusjärjestuse, soovitusliku arvu üle; rühmatööd tehes luuakse uusi lähenemisi.

Eeldatavaks tulemiks on piirkonna arengut edendavate, arusaadavate, erapooletute ning õiguslikult pädevate, SWOT-analüüsi tulemustel põhinevate hindamiskriteeriumide määratlemine strateegiates.
Koolitaja: Ragne Vaarik konsultatsioonifirmast Civitta
Sihtrühm: kalanduspiirkondade juhatuse liikmed ja tegevjuhid, Maaeluministeeriumi esindajad
Osalejate arv: kuni 25 (2-3 osalejat igast kalanduspiirkonnast). Vajadusel korraldatakse korduskoolitus.

Ajakava. Läbitavad põhiteemad

09.30–10.00 Kogunemine, osalejate registreerumine. Tervituskohv
10.00–12.00 Koolituse eesmärk, hindamiskriteeriumite koostamise üldised põhimõtted, hindamiskriteeriumite valiku põhimõtted
12.00–12.45 Lõunabufee
12.45–14.30 Hindamisskaalad ja kaalude andmine
14.30–15.00 Energia- ja kohvipaus
15.00–17.00 Rühmatöö. Arutelu ja kokkuvõte

Koolituse info Kalanduse teabekeskuse kodulehel

VIII Hiiu Kala ja Õlle Festival 20. augustil 2022 Kassari Puhkekeskuses!Kala on saarel püütud ilmselt senikaua kui inimene siin elab ja kohalikku õlut mainitakse ajalooürikutes esimest korda 1284. aastal. Täna saab kohalikku kala ja kohapeal pruulitavat õlut aastaringselt nautida Kassari Puhkekeskuses ja seepärast ongi see sobilik koht väärika toidupeo toimumiseks. Kõik on oodatud – tere tulemast Kassarisse!Tule ja saa osa heast kõhutäiest, keelekastest ja meelelahutusprogrammist.Tulemas on
– parima Hiiu kalaampsu valimine läbi rahva degusteerimise
– parima Hiiu õlle valimine läbi rahva degusteerimise
– V maailmameistrivõistlused augu kaevamises
– spinningu heitmise võistlus
– õllekasti hoidmise võistlus
– suur valik kala räimest angerjani. Soolasiiga ja suitsulesta kindla peale.
– mitmet sorti värsket Hiiumaa vaadiõlut
– lastele batuudid, näomaalingud ja joonistusala.Meeleolu loovad:
Elmipoisid
Indrek Taalmaa
Väliharf
Supernova

VIII Hiiu Kala ja Õlle festivali toimumist toetab MTÜ Hiiukala Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi vahenditest

Järjekorras 9. Lestafest toimub laupäeval 13. augustil Kõrgessaare sadamas. Festivali korraldab Kõrgessaare vaba aja keskus ja toetab MTÜ Hiiukala läbi Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi vahendite.

PÄEVAKAVA

12.00 Avamine. Tervitustantsud Laimjalast

12.30 Kalapüügivõistluste kokkuvõtete tegemine, parimate autasustamine

13.30 Lestafileerimise võistlus

12.00 – 17.00 – erinevad töötoad, kalalaat jne.

14.00 Kalakunni võistlus

12.00- 17.00 Kalatoitude töötuba – Hanno Kask

12.00 -18.00 Avatud lasteala

Laval astuvad üles:

16.00 Anne Velli

18.00 Ines

20.00 Ivo Linna ja ansambel Supernova

Päevajuht Arno Kuusk

Iga-aastane kalanduse algatusrühmade suveseminar toimub tänavu 3.–4. augustil Viljandimaal Järveveere Puhkekeskuses.

Seminari keskmes 
on ülevaated tehtust, järgmiseks programmperioodiks kavandatavad arengud, esitlused, arutelud ja kogemuste vahetamine päevakajalistel teemadel.
Osalema on oodatud kalanduse algatusrühmade (kuni neli esindajat igast kalanduspiirkonnast), Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, PRIA, kalanduse teabekeskuse esindajad. Osalemine on kutsetega.

Suveseminari ajakava

Kolmapäev, 3. august

13.00–14.00 Kogunemine, osalejate registreerumine, kerge lõuna
14.00–15.30 Seminar

 • Avasõna – kalanduse teabekeskus
 • Lihtsustatud kuludokumentide esitamine – Margus Medell, Maaeluministeerium
 • Famenet uuel perioodil – Farnet, Ahto Oja

15.30–16.00 Kohvi- ja energiapaus
16.00–17.30 Seminar

 • Hüljeste ja kormoranide ohjamine – Kaire Märtin, Keskkonnaministeerium
 • Päevakorral olevad teemad, kohal algatatud küsimused

17.30–19.00 Aktiivsed tegevused kalanduses
19.00– … Õhtusöök. Jätkuarutelud

Neljapäev, 4. august

7.30–10.00 Hommikusöök
10.00–13.00 Piirkonnas toetatud projektide tutvustus:
• Valma kalasadam
• Vanasauna sadam
• Võrtsukala OÜ tootmishoone

Tuulekala festival 2022 toimub 28. mail 2022 Orjaku sadamas.

Tuulekala festivali korraldatakse mai viimasel laupäeval kevadeti Läänemerre kudema tuleva tuulehaugi auks. See pikanokaline ja roheliste luudega kala on hiidlaste hulgas väga hinnatud ning lahkelt jagatakse armastust selle kala vastu ka külalistega.

Festivali olulise osa moodustab tuulekala trollinguvõistlus, mis on toimunud juba 11 aastat ning on osavõtjate arvu poolest suurim harrastuskalastajate sündmus Eestis. Kalamaitse saab suhu samal ajal toimuval laadal, kus pakutakse kõiksugu kohalikke kalahõrgutisi. Ei puudu ka toredad esinejad ning töötoad. Tegevust jagub kogu perele.

Festivali korraldamist toetab suures osas Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ning see on tasuta (välja arvatud trollinguvõistlusel osalemine)!