Events

Koostööprojekti nimetus: Tervist toetav ja kohalik toit Hiiumaa haridusasutustes
Koostööpartnerid: MTÜ Hiidlaste koostöökogu
Koostööprojekti sihtrühm:  Hiiumaa haridusasutuste (koolide ja lasteaedade) õpilased ning toitlustusega tegelevad töötajad.
Koostööprojekti periood: november 2022 kuni detsember 2023
Koostööprojekti eesmärk ja tegevused: luua eeldused, et senisest rohkem oleks Hiiumaa
lasteasutuste sööklates nõuetekohane tervist toetav toit, mis oleks ideaalis ka kohalik. Koostööprojekti alaeesmärgid on kohaliku toidu tutvustamine lasteasutustele ja otsustajatele; ettevõtjate toetamine suhtlemises koolidega ja turundustegevustes; ettevõtjate võrgustikule ja koostööle kaasa aitamine sh omavahelise kogemuste vahetamise soodustamine; lasteasutuste kokkade võrgustumisele kaasa aitamine
ning koolitamine ja silmaringi avardamine; kohalike lasteasutuste kokkade väärtustamine.

Elluviidud koostööprojekti tulemus: Läbiviidud räimepäevade ja tuulekalapäevade raames sõi 10 haridusasutuses umbes 600 last räimetoite ning tuulehaugi toite. Detsembris toimus kooli- ja lasteaiakokkadele õppereis Lääne- ja Raplamaale. Projekti tulemusena, on tugevnenud haridusasutuste köökide võrgustik, kes on teadlikum tervislikust toidust ja kohaliku tooraine sh kala kasutamisest köögis.

Programm:

K 27. detsember
7.45 Kärdla Pritsumaja parkla
8.30 Praam Heltermaa-Rohuküla
9.50 Haapsalu kalapood
10.10 Taebla kooli aiamaa
11.40 Kohila lasteaed Sipsik
13.00 Kohila Gümnaasiumi köök
15.00 Tammejuure Mahetalu tutvustus ja töötuba
Ööbimine ja õhtusöök: Hestia Hotel Haapsalu Spa

N 28. detsember
7.00-9.00 Hommikusöök
9.00 Ettekanne “Tervislik ja jätkusuutlik koolitoit” Marianne Kosenkranius (Maastrichti ülikool) SA Läänemaa seminariruumis
13.00 Dirhami kalatööstuse, sadama ja kohviku tutvustus. Toodete degusteerimine ja kerge lõuna
16.00 Rohuküla-Heltermaa praam

Kajastus: Hiidlaste koostöökogu kodulehel “Koolivaheajal toimus koolikokkade reis Lääne- ja Raplamaale”
Hiiumaa teataja juuli 2023:

Järgmine Tuulekala festival leiab aset laupäeval 25. mail 2024 Orjaku sadamas. Seekordsele tuulekala peole tuleb külla Grillfest suure kogupere grillipeoga.

Tuulekala festivali korraldatakse Hiiumaal mai viimasel laupäeval kevadeti Läänemerre kudema tuleva tuulehaugi auks, mida hiidlased hellitavalt tuulekalaks kutsuvad, sest saabub ta ikka kevadeti edelatuultega. See pikanokaline ja roheliste luudega kala on kohalike hulgas väga hinnatud ning lahkelt jagatakse armastust selle kala vastu ka külalistega.

Festivali olulise osa moodustab tuulekala trollinguvõistlus, mis on toimunud juba 13 aastat ning on osavõtjate arvu poolest üks suurimaid harrastuskalastajate sündmus Eestis. Seekordsele tuulekala trollingule registreerimine toimub 6.-19. maini 2024. Kalamaitse saab suhu samal ajal toimuval laadal. Tegevust jagub kogu perele.

Festival on külastajatele tasuta.

MTÜ Hiiukala üldkoosolek toimub neljapäeval 1. veebruaril kell 18:00 uues Kärdla kooli hoones Uus tn 4

Päevakord

 1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine. Koosoleku päevakorra kinnitamine.
 2. Hiiumaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2023-2030 tutvustamine ja kinnitamine.
 3. Projektitoetuse taotluse menetlemise ja hindamise korra tutvustamine ja kinnitamine.
 4. Taotlusvooru toimumise aja ja tegevussuundade eelarve kinnitamine.
 5. Hindamiskomisjoni liikmete valimine.
 6. Liikmemaksu suuruse kehtestamine.
 7. Juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete tasud.
 8. Muud küsimused.

Päevakorra punkte puudutavad materjalid on kättesaadavad kodulehel. Muudatus- või parandusettepanekuid ning ettepanekuid hindamiskomisjoni liikmete osas ootame hiljemalt 26. jaanuarini 2024 info@hiiukala.org.

Kõigi liikmete osalemine on oluline. Vajadusel volitada kedagi enda eest osalema. Volikirja näidise saad alla laadida siit.

Olete oodatud osalema Hiiumaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2023-2030 tutvustusseminaril, mis leiab aset neljapäeval 11. jaanuaril kell 15.00 Hiiumaa spordikeskuses (Põllu 27 Kärdlas).

Seminaril anname ülevaate:

 • Strateegia raames planeeritavatest tegevussuundadest ja nende eesmärkidest
 • Strateegia koostamise protsessist
 • Taotlusvoorude korraldamisest ning hindamise protsessist

Tutvustusseminari järel on kuni jaanuari lõpuni võimalik teha ettepanekuid strateegiasse. Strateegia vastuvõtmine on planeeritud üldkoosolekul 1. veebruaril.

Seminaril on võimalik osaleda ka veebi teel:

_______________________________________________________________________________

Microsoft Teamsi koosolek

Liitu arvutis, mobiilirakenduse või ruumiseadme kaudu

Koosolekuga liitumiseks klõpsake siia

Koosoleku ID: 371 753 272 930
Pääsukood: yMn7qe

Laadi Teams alla | Liitu veebis

Lisateave | Koosolekusuvandid

Kohtumiseni!

N 30.11.2023
Registreerimine seminarile 12.00 -12.30.
Lõuna 12.30 -13.00
13.00 – 14.00 Kalade asustamise vajadus ja võimalused (teadlased, TÜ EMÜ: Margus Vetemaa, Väino Vaino, Lauri Saks, EMÜ: Teet Krause, Paul Teesalu).
14.00-15.00 PRIA EMKF kokkuvõte
15.00- 16.00 Kohvipaus ja check-in tubadesse
16.00 – 17.00 Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi EMKF kokkuvõte
17.00-18.00 Piirkondade EMKF kokkuvõte (paneelarutelu)
18.00 19.00 Õhtusöök
20.00 Traditsioonilise rannakultuuri tutvustus.

R 01.12.2023
10.00 väljasõit Värskast
10.30 Räpina sadam
10.45 Mehikoorma sadam
11.00 OÜ Latikas – pood ja tööstus
12.00 Luunja jõesadam
12.45 Tartu, Veeriku konsum – Peipsi Kalandusühistu kalapood.

Käinas Kao Thai söögikohas

9.-10. november toimub kahepäevane õppereis Saare maakonda. Hommikul liigub buss 8.15 Sõru-Triigi praamile. Päevane programm täpsustub. Külastatakse sadamaid, mitmekesistamise ja kala töötlemise projektinäiteid. Õhtul on planeeritud kohtumine vabas vormis Saaremaa kalurite esindajatega. Ööbimine on Johan Spas Kuressaares. Teine päev jätkub külastustega kuni 17.00 Triigist väljuva praamini.

Koostööprojekti nimetus: Hiiumaa ja Virumaa rannakalurite teadmiste täiendamine Iirimaal ja Prantsusmaal

Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala ja Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ

Koostööprojekti sihtrühm: Hiiumaa ja Virumaa kalanduspiirkonna kalanduskogukonnad.

Koostööprojekti periood: 07.12.2022 -31.12.2023

Projekti kogumaksumus on 91 462,50 eurot

Koostööprojekti eesmärk ja tegevused: Projekti käigus korraldatakse kaks õppereisi 2023. aastal Iirimaa ja Prantsusmaa kalanduspiirkondadesse koostöös Virumaa rannakalurite ühinguga. Reisil avaneb võimalus strateegia rakendamise kogemusi vahetada nii Iiri, Prantsusmaa kalanduspiirkondade kui Virumaa kaluritega. Projekti eesmärgiks on: kalanduspiirkonna ettevõtjate teadmiste täiendamine ja rahvusvahelise ja siseriikliku koostöö tõhustamine.

Elluviidud koostööprojekti tulemus: Normandia ja Hauts-de-France piirkondade kalandusalasel õppereis osales kokku 28 isikut.

MTÜ-st Hiiukala 14 osalejat ja Virumaa Rannakalurite Ühingust 14 osalejat.

Õppereisi toimumise aeg: 13.–18. november 2023

Toimus nii kalandusalase kui ka kalandusvälise info ja teabe vastastikune vahetus. Koostööprojekti tulemusena täienesid kalanduspiirkonna ettevõtjate teadmised, tõhustus rahvusvaheline ja siseriiklik koostöö.

Juhatuse koosolek vabaajakeskuses Tuuletorn algusega kell 16.15

Päevakord:

 1. Reisihanke tulemuste kinnitamine
 2. Prantsusmaa õppereisil osalejate nimekirja kinnitamine
 3. Jooksvad küsimused

Kolmapäeval, 11. oktoobril algusega kell 11.00 toimub Nasva klubis MTÜ Saarte Kalandus korraldatav koolitus teemal “Ostumenetlus riigihangete registris taotlejale, kes ei ole hanke kohuslane riigihangete seaduse mõistes.”
Koolituse viib läbi Advokaadibüroo Rask OÜ vandeadvokaat ja riigihangete spetsialist Keidi Kõiv.

Vabariigi valitsus kiitis möödunud nädalal heaks määruse, mis kohustab kutselisi kalureid püügiandmeid alates 1. jaanuarist 2024 esitama elektroonselt nutiseadme rakenduse kaudu (määrus Riigi teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/110102023002).

Seoses sellega toimub kolmapäeval, 18. oktoobril kell 12.00 Hiiumaa spordikeskuses (Põllu 27 Kärdlas), KOOLITUS PÜÜGIANDMETE ESITAMISE RAKENDUSE (PERK) kasutamiseks.

Koolitama tulevad Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ametnikud. Soovitatav on võimalusel kaasa võtta nutiseade (nutitelefon või tahvelarvuti), millega saab rakenduse testversiooni proovida, aga osaleda saab ka ilma seadmeta, sest kõiki etappe näidatakse ekraanile.

Lisainfoks veel, et ajaloolise püügivõimaluse omanikel on võimalik 25. oktoobrist 8. novembrini taotleda toetust kuni 300 eurot nutiseadme soetamiseks e-PRIAst. Toetatakse ühte nutiseadet püügiloa kohta. Info PRIA kodulehel https://www.pria.ee/…/kalapuugi-andmete…

Neljapäeval 14. septembril algusega kell 18.00 toimub MTÜ Hiiukala üldkoosolek Hiiumaa Gümnaasiumi auditooriumis Uus tn 4 Kärdlas

Päevakorras:

 1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine. Koosoleku päevakorra kinnitamine.
 2. Hiiukala põhikirja muutmine.
 3. Hiiukala juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine.
 4. Muud küsimused.

Põhikirja muutmine tuleneb uue finantsperioodi rahastusmäärusest ja selles toodud nõuetest tegevusrühmale. Kolme juhatuse liikme volitused lõpevad 24. septembril 2023. aastal, juhatuse liikmete kandidaate saab esitada kohapeal.

Kui ei ole võimalik osaleda, siis palun volitada kedagi enda eest. Volikirja näidis (.doc)

T 1. august

12.30 – 13.00 Kogunemine, kerge eine
13.00 Hiidlaste tervitussõnad
Kokkuvõte PRIA-lt
Finantsperioodi kokkuvõttev kalanduspiirkondade debatt . Moderaatoriks Arno Kuusk.
Tutvumine Luidja Tsirkusetalu Riburada metsamängude pargiga (Leader projekt). Meeskonnamängud.
Viskoosa kultuuritehase ja Kõrgessaare sadama külastus. Kõrgessaare külmhoone.
18.00 Õhtusöök
Õhtu jätkub vabas vormis.

K 2. august

8.00 Hommikusöök
9.00 Hiiumaa projektinäidete külastus:
Haldi sadam
Rannu pubi
Orjaku sadam
Puulaiu lautrikoht
Portatiivse lidari soetamine – Geodeesia AP OÜ
Hiiu õlle koda, tootmise külastus ja degusteerimine
Salinõmme paadisadam
13.00 Praam Heltermaalt

KALAPIDU KÕRGESSAARE SADAMAS 12.08.2023 KELL 12-17

PÄEV täis merehõngulisi tegevusi suurematele ja väiksematele kalasõpradele

Lestapüügivõistluse võitjate autasustamine

Hanno Kase kalatoitude näidisõpituba ja lestafileerimise võistlus

Väike kalalaat: värske suitsukala ja muud hõrgutised.

Väljasõidud merele, väikese tasu eest

Meeleolu loovad muusikalised vahepalad

AFTERPARTY – Viscoosa kultuuritehases, Lestafesti käepaelaga sissepääs 50% soodustusega, esinevad Kõrsikud, Traffic ja õhtu lõpuks keerutab plaate DJ!

LESTAPÜÜGIVÕISTLUS

Lestapüügivõistlusele registreerimine reedel 11. augustil kell 17-19 Kõrgessaare sadamas, kus pannakse kirja võistlusvõrgud. Laupäeval kell 11 kalade väljavõtmine võrkudest.

Ühe võistkonna kohta võib püüda võrgujadaga kogupikkusega kuni 350 meetrit. Aga võib ka leotada vaid
ühte võrku – võistlejate vaba valik.

Minimaalne võrgusilma suurus (sõlmest sõlmeni) on 55 mm, võrgu kõrgus maksimaalselt kuni 1,8 meetrit. Võistlusala ei ole piiratud, kuid lossimine peab kindlasti toimuma Kõrgessaare sadamas.

Võistluse finiš (võrkude väljatoomine) 12. augustil kell 11.00, kus alustatakse kala välja võtmist võrkudest. Väljatoomisel ei tohiks paadis olla teisi nakkepüüniseid peale võistlusvõrkude, et ei tekiks küsimust võrgust väljakukkunud kalade päritolus.

Kõigi võistkondade kaptenid vastutavad kalapüügilubade olemasolu ning kalapüügieeskirjade ja veeohutusreeglite järgimise eest.

Harrastuskalurid ning kutselised võistlevad ühes arvestuses. Arvestatakse püütud lestakalade arvu ühe võrgumeetri kohta.

Parimatele auhinnaks uued ja head võrgud ettevõttelt Kivikala ja võrk

Võistluse info Tuuli 5111723

MTÜ Hiiukala tähistab oma 15. sünnipäeva üldkoosolekuga reedel 16. juunil algusega kell 18 Hiiumaa pruulikojas Vabaduse 15 Kärdlas

Päevakorras

 1. Tuura asurkonna taastamisest Läänemeres – Meelis Tambets
 2. Üleminekust elektroonsele püügiandmete esitamisele
 3. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine. Koosoleku päevakorra kinnitamine
 4. Hiiukala 2022. aasta majandusaasta aruande tutvustus, revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine, majandusaasta aruande kinnitamine.
 5. Hiiukala 15. sünnipäeva tähistamine, tunnustuste üleandmine.

Kõigi liikmete osalemine on oluline! Vajadusel on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat.
Volikirja näidis alla laadimiseks (.doc)

Hiiumaa kalurid on oodatud kalapüügieeskirja muudatusi käsitlevale arutelule neljapäeval 6. aprillil kell 12.00 Hiiumaa muuseumi pikas majas Vabrikuväljak 8 Kärdlas

Arutusele tulevad

1. Merisiia kudeaegsed püügipiirangud Soonlepa ja Õunaku lahes
2. Kalapüügieeskirjaga planeeritavad muudatused
3. Muud küsimused

MATERJALID
Kalapüügieeskirja muudatuste eelnõu
Kalapüügieeskirja muudatuste eelnõu seletuskiri
Eelnõu lisa 3
Eelnõu lisa 7
Eelnõu lisa 8

Lauri Saks ettekanne merisiia seirepüükidest

Munade õlitamisel osales neli vabatahtlikku.

Õlitamisel osales seitse vabatahtlikku.

Kordusõlitamisest võttis osa seitse vabatahtlikku.